• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

RODO

Strona główna » O naszej spółdzielni » RODO

wielkość tekstu:A | A | A

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które weszły w życie 25.05.2018.

Informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” ul. Pułaskiego 7 (42-400) w Zawierciu, NIP 649-000-07-65

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania Państwa danych:

· Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawierania umów jak również wywiązywania się z już zawartych umów na usługi wykonywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową 

· Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie artykułów: art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

· Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wykonywania obowiązków służbowych,

· Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne,

· Poczta Polska S.A.,

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:

· Czas jaki nakazują przepisy prawa odnośnie przechowywania danych

· Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których konieczne jest posiadanie   danych

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

· dostęp do danych

· sprostowania lub przenoszenia danych

· usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych

· wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego wskazanego w obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zleconych usług. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w związku z przysługującymi Państwu prawami jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej inspektor.rodo@sm-zawiercie.pl, telefonicznie 32 67 21980 lub pisemnie na adres siedziby firmy.

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
UNIQA

SM "Zawiercie" 42-400 Zawiercie, ul. Pułaskiego 7
Agencja Uniqa

Tel.: 32 672 43 50 wewn. 27
E-mail: biuro@ubezpieczenia-dab.pl

Główne biuro Agencji DĄB znajduje się
w Dąbrowie Górniczej przy ul. Reymonta 14/14c

Tel.: 32 262 91 65
E-mail: biuro@ubezpieczenia-dab.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie
Pułaskiego 7, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 243 50,
e-mail: biuro@sm-zawiercie.pl

Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZAWIERCIE"