Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zawiercie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu przy ul. Dmowskiego 5, Dmowskiego 12, Wierzbowej 31, Wierzbowej 35, Piłsudskiego 67

Strona główna » fundusze europejskie » Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu przy ul. Dmowskiego 5, Dmowskiego 12, Wierzbowej 31, Wierzbowej 35, Piłsudskiego 67

wielkość tekstu: A | A | A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” w dniu 08.05.2020r. zawarła Umowę o dofinansowanie nr 47/2020 Projektu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu przy ul. Dmowskiego 5, Dmowskiego 12, Wierzbowa 31, Wierzbowa 35,          Piłsudskiego 67" POIS.01.07.01-00-0027/19 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Umowa została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, będącą Instytucją Wdrażającą ww. działanie POIiŚ.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego;
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Zadanie będzie polegało na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu przy ul. Dmowskiego 5, Dmowskiego 12, Wierzbowej 31, Wierzbowej 35, Piłsudskiego 67.

Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował:

  • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest,
  • wymianę starych okien w częściach wspólnych budynków.

Koszty i wysokość dofinansowania określone w Umowie:

Koszt całkowity projektu:                 3 396 113,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne:                  2 986 861,36 PLN

Kwota pożyczki UE:                         2 240 146,00 PLN

Maksymalne umorzenie pożyczki UE (premia inwestycyjna): 746 715,34 PLN

Efekt rzeczowy Projektu:

  • liczba gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii:  285 gospodarstw domowych,
  • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 5 sztuka,
  • powierzchnia użytkowa budynków podanych termomodernizacji: 16.545,50 m².

Efekt ekologiczny Projektu:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 325,47  tony równoważnika CO2/rok, tj. o 34,52%,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 2.637  GJ/rok, tj. o 29,76%.

Zadanie będzie realizowane w latach 2021 – 2022:

- w 2021 roku budynki przy ul. Dmowskiego 5 i Wierzbowej 35,

- w 2022 roku budynki przy ul. Dmowskiego 12, Wierzbowej 31 i Piłsudskiego 67.

Wybór wykonawców zadania nastąpi w 2020 roku oraz w 2022 roku z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Zarząd Spółdzielni zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania na wszystkich etapach i we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

Wszelkie potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe dotyczące Projektu należy zgłaszać.

W celu zgłoszenia informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 należy:

- skorzystać z formularza: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

lub

- wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

 

 

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Pułaskiego 7
NIP: 6490000765

KONTAKT

Zarząd SM "ZAWIERCIE" informuje, iż Spółdzielnia odpowiada tylko na e-maile: - podpisane imieniem, nazwiskiem, adresem i symbolem lokalu dla spraw dotyczących indywidualnych lokali, - podpisane imieniem, nazwiskiem i adresem dla pozostałych spraw.

tel: 32 67 243 50 do 52
fax: 32 67 243 30
e-mail: biuro@sm-zawiercie.pl

 

KONTAKT

65 LAT SPÓŁDZIELNI

Aktualnościfundusze europejskieO spółdzielniinformacjeWspółpracaOgłoszeniaWyróżnieniaGaleria
Oficjalna strona www Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie.

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN