Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zawiercie

Zabudowa instalacji fotowoltaicznych na 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie"

Strona główna » fundusze europejskie » Zabudowa instalacji fotowoltaicznych na 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie"

wielkość tekstu: A | A | A

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” w dniu 12.01.2022 r. zawarła Umowę nr UDA-RPSL.04.01.01-24-02AD/20-00 o dofinasowanie projektu „Zabudowa instalacji fotowoltaicznych na 9 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu, należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawiercie””.

Projekt został realizowany przy wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”;

Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii;

Poddziałanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

 

Zadanie  polegało na budowie 12 mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu przy ul. Blanowskiej 30, Blanowskiej 32, Blanowskiej 34, Paderewskiego 4, Piłsudskiego 73, Piłsudskiego 75, Pomorskiej 37, Powstańców Śląskich 12 i Wschodniej 4.

Cel projektu :

Podstawowym celem zadania jest produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnoawialnych. Dzięki realizacji inwestycji polegajacej na budowie 12 mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach 9 budynków mieszkalnych rocznie produkowane bedzie co najmniej 105,455 MWh energii elektrycznej, z czego około 17, 6 MWh będzie wykorzystywane bezpośrednio, natomiast ok. 87,9 MWh zostanie wprowadzone do sieci, a następnie ( zgodnie z obowiazującymi przepisami) wykorzystane na potrzeby Inwestora w ilości ok. 65,7 MWh. 

Ponadto, celem przedsięwzięcia jest racjonalizacja kosztów Wnioskodawcy poprzez zastąpienie części energii zakupywanej z sieci własną produkcją, a także ograniczenie zużycia paliw konwencjonalnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii.

 

 

Koszty i wysokość dofinansowania określone w Umowie:

Koszt całkowity projektu:                   481 420,80 PLN

Wydatki kwalifikowalne:                     481 420,80 PLN

Kwota dotacji UE:                               264 781,44 PLN

 

Wskaźniki produktu Projektu:

  • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 12
  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 120,9 Mg CO2.

 

Wskaźniki rezultatu Projektu:

  • dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,15 MWe,
  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 150 MWhe/rok,
  • stopień redukcji PM 10: 0,00596 Mg/rok

 

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2022.

 

Wybór wykonawców zadania nastąpił w 2022 roku z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Zarząd Spółdzielni zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania na wszystkich etapach i we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

 

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Pułaskiego 7
NIP: 6490000765

KONTAKT

Zarząd SM "ZAWIERCIE" informuje, iż Spółdzielnia odpowiada tylko na e-maile: - podpisane imieniem, nazwiskiem, adresem i symbolem lokalu dla spraw dotyczących indywidualnych lokali, - podpisane imieniem, nazwiskiem i adresem dla pozostałych spraw.

tel: 32 67 243 50 do 52
fax: 32 67 243 30
e-mail: biuro@sm-zawiercie.pl

 

KONTAKT

65 LAT SPÓŁDZIELNI

Aktualnościfundusze europejskieO spółdzielniinformacjeWspółpracaOgłoszeniaWyróżnieniaGaleria
Oficjalna strona www Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie.

osób online: 2

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN