Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zawiercie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Dmowskiego 7, Zaparkowej 6 i Skłodowskiej 6 w Zawierciu

Strona główna » fundusze europejskie » Termomodernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Dmowskiego 7, Zaparkowej 6 i Skłodowskiej 6 w Zawierciu

wielkość tekstu: A | A | A

 

„Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Dmowskiego 7, Zaparkowej 6   i Skłodowskiej 6 w Zawierciu”

 

Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” na podstawie umowy   o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-04C8/20-00 z dnia 17.05.2021 r. realizuje projekt pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Dmowskiego 7, Zaparkowej 6 i Skłodowskiej 6 w Zawierciu”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:

Zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez ich demontaż z elewacji budynków i unieszkodliwienie poprzez składowanie wraz z termomodernizacją obiektów

 

Planowane efekty:

- Usunięcie i unieszkodliwienie 56 Mg wyrobów zawierających azbest

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 41%

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 2.949.213,50 zł (demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz termoizolacja budynków)

Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 280.026,50 zł (demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków objętych projektem)

Wkład Funduszy Europejskich: 238.022,50 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2023-02-15  -  2023-10-31

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” w dniu 22.01.2021 r. zawarła Umowę o dofinansowanie nr 2021EP10010 Projektu „Termomodernizacja  budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Dmowskiego 7, Zaparkowej 6 i Skłodowskiej 6 w Zawierciu” POIS.01.07.01-00-0018/20 w ramach działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Umowa została zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, będącą Instytucją Wdrażającą ww. działanie POIiŚ.

 

Projekt będzie realizowany przy wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Spójności – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020;
Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki;
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego;
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

 

Zadanie będzie polegało na termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Zawierciu przy ul. Dmowskiego 7, Zaparkowej 6 i Skłodowskiej 6.

Zakres przedsięwzięcia będzie obejmował:

  • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest,
  • wymianę starych okien w częściach wspólnych budynków.

 

Koszty i wysokość dofinansowania określone w Umowie:

Koszt całkowity projektu:                 2 669 186,95 PLN

Wydatki kwalifikowalne:                  1 580 000,00 PLN

Kwota pożyczki UE:                         1 185 000,00 PLN

Maksymalne umorzenie pożyczki UE (premia inwestycyjna): 395 000,00 PLN

 

Efekt rzeczowy Projektu:

  • liczba gospodarstw z lepszą klasą zużycia energii: 160 gospodarstw domowych,
  • liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 3 sztuki,
  • powierzchnia użytkowa budynków podanych termomodernizacji: 8.907 m².

 

Efekt ekologiczny Projektu:

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 172,36 ton równoważnika CO2/rok, tj. o 35,53%,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej: 1.394,63 GJ/rok, tj. o 30,50%.

 

Zadanie będzie realizowane w roku 2023.

 

Wybór wykonawców zadania nastąpi w 2021 i 2022 roku z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Zarząd Spółdzielni zobowiązuje się do stosowania wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania na wszystkich etapach i we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu.

Wszelkie potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe dotyczące Projektu należy zgłaszać.

W celu zgłoszenia informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 należy:

- skorzystać z formularza: https://nieprawidlowosci.miir.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC

lub

- wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Pułaskiego 7
NIP: 6490000765

KONTAKT

tel: 32 67 243 50 do 52
fax: 32 67 243 30
e-mail: biuro@sm-zawiercie.pl

KONTAKT

65 LAT SPÓŁDZIELNI

Aktualnościfundusze europejskieO spółdzielniinformacjeWspółpracaOgłoszeniaWyróżnieniaGaleriaKontakt
Oficjalna strona www Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN