Spółdzielnia Mieszkaniowa
Zawiercie

Szanowni Mieszkańcy

Strona główna » Aktualności » Szanowni Mieszkańcy

wielkość tekstu: A | A | A

 SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!

          Wychodząc naprzeciw uzasadnionemu zainteresowaniu budową zespołu 12 pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego w Zawierciu, RADA NADZORCZA i ZARZĄD Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zawiercie” w Zawierciu uprzejmie informuje:
1. Historia budowy pawilonów sięga roku 2002, w którym architekt powiatu, a uprzednio gminy Zawiercie, nieżyjący już Pan Włodzimierz Domagała, na spotkaniu w siedzibie naszej Spółdzielni poddał pod rozwagę władz Spółdzielni pomysł budowy pasażu handlowego, inwestycji, która by upiększyła teren w sąsiedztwie dworca kolejowego, zwłaszcza że w planach zagospodarowania przestrzennego teren, wzdłuż mieszkalnych budynków wysokich, od strony ul. Gen. Władysława Sikorskiego, był przeznaczony pod budowę pawilonów handlowych.
Spółdzielnia żywotnie zainteresowała się, zasugerowaną jej przez architekta powiatu, inwestycją i w ślad za tym wystąpiła do Prezydenta Miasta Zawiercie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 
Decyzją Nr Ga-7331/93/02 z dnia 15.04.2002r. Prezydenta Miasta Zawiercie uzyskano pozytywne ustalenia zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą pawilony handlowo – usługowe na wnioskowanej działce a decyzjąNr Ga – 7353.1/87/02 z dnia 06.05.2002r. Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i wydał pozwolenie na budowę zespołu pawilonów handlowo – usługowych oraz sieci zewnętrznych i zasilania w energię elektryczną.
Wejścia do lokali zaprojektowane były bezpośrednio z chodnika znajdującego się przy pasie drogowym. Po zmianie przepisów dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego okazało się, że wejścia do lokali muszą być odsunięte od krawężnika drogi na odległość 13m. 
Ten ustawowy wymóg wymusił na Spółdzielni odstąpienie od budowy pawilonów, które,po spełnieniu wymogu 13 metrowej odległości od drogi, musiałyby być wybudowane w bezpośredniej bliskości z budynkami mieszkalnymi.
W tym stanie rzeczy zaszła konieczność przeprojektowania pawilonów poprzez zmniejszenie ich gabarytów w celu zachowania wymaganej odległości od drogi i budynków mieszkalnych.
 W tym celu Spółdzielnia wykonała ponownie kompletną dokumentację projektową budowy pawilonów handlowo – usługowych, dokonała uzgodnień z „Tauron” Ciepło, „Tauron” Energetyka, „Gaz – System” S.A., Telekomunikacją Polska, uzyskała zgodę na przebudowę sieci (kolidujących z inwestycją) tzn. sieci elektroenergetycznej, gazociągu niskiego ciśnienia, sieci telekomunikacyjnej, kabla optycznego UPC i wodociągu rozdzielczego, uzyskała warunki techniczne do podłączenia pawilonów do miejskiej sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz uzgodniła projekt zagospodarowania terenu wraz z obsługą komunikacyjną (wjazdami) z Powiatowym Zarządem Dróg. Wszystkie powyższe uzgodnienia wymagały wykonania dokumentacji projektowych.

2. Ponownie w dniu 26.07.2012r. Spółdzielnia wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Zawierciu o pozwolenie na budowę zespołu pawilonów. Decyzją Nr 1031/2012 z dnia 09.10.2012r. Starosta Powiatu Zawierciańskiego zatwierdził projekt budowlany oraz udzielił pozwolenia na budowę. 

3. W związku z tym, że budowa pawilonów wymagała wycinki drzew na terenie tej inwestycji, w dniu 30.01.2012r. Spółdzielnia wystąpiła ze stosownym  wnioskiem, w tym zakresie, do Prezydenta Miasta Zawiercie o wyrażenie zgody na wycinkę 35 drzew. Prezydent Miasta pismem z dnia 03.02.2012r. przekazał do rozpatrzenia, według kompetencji Staroście Zawierciańskiemu, wniosek Spółdzielni dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki przy  ul. Gen. Sikorskiego w Zawierciu, będącej własnością Gminy Zawiercie.  
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Zawierciu decyzją Nr ROL.613.1.007.2012 z dnia 07.03.2012r., orzekł zezwolić Spółdzielni na wnioskowaną wycinkę drzew, w terminie do 28.02.2013r., równocześnie zobowiązując Spółdzielnię,w terminie do 26.11.2012r. do nasadzenia 60 sztuk drzew lub krzewów nieowocowych w zamian za usunięte drzewa. O wykonaniu zalecenia został poinformowany organ, który wydał decyzję,a w dniu 26.11.2012r. przedstawiciel Starostwa dokonał odbioru nasadzeń zastępczych, sporządzając na tą okoliczność protokół. 
Po zakończeniu budowy pawilonów Spółdzielnia, zgodnie z wymogami projektu tej inwestycji,nasadzi 25 sztuk drzew nieowocowych pomiędzy zespołem pawilonów a budynkami wysokimi. W decyzji zezwalającej na wycinkę drzew, o której mowa wyżej, organ decyzyjny ustalił opłatę w wysokości 697.790,91 zł, której termin uiszczenia odroczono na okres 3 lat, od daty nasadzeń drzew dokonanych przez Spółdzielnię. Po upływie 3 lat organ ustala, czy posadzone drzewa lub  krzewy zachowały swoją żywotność i umarza ustaloną opłatę. Jeżeli stwierdzono by, że nie ma podstaw do umorzenia opłaty, poniosą ją właściciele wybudowanych pawilonów. Spółdzielnia nie poniesie żadnych opłat z tego tytułu. Również koszty nasadzeń 60 drzew
poniosą właściciele budowanych pawilonów.

4. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, w dniu 28.02.2012r., preliminarzem dla inwestycji p/n „Budowa zespołu pawilonów handlowo-usługowych” wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 65, położonej w Zawierciu przy ul. gen.Wł.Sikorskiego róg ul. Romana Dmowskiego, zysk Spółdzielni z tej inwestycji wyniesie 255.000,- zł. W preliminarzu wskazano, że wszelkie koszty budowy pawilonów, zagospodarowania terenu, prac projektowych, uzgodnień, prac geodezyjnych, wymaganych przekładek istniejących sieci i budowy sieci zewnętrznych i nadzorów inwestorskich poniosą właściciele pawilonów.

5. Spółdzielnia wykona dla naszych pociech, w pobliżu terenu inwestycji, ogrodzony plac zabaw wyposażony w nowoczesne, atestowane urządzenia zabawowe.

W tym miejscu godzi się również podnieść, iż zarzuty o planowaniu tej inwestycji „w tajemniczy sposób” są ze wszech miar chybione. Jeszcze w czasach, kiedy odbywały się zebrania grup członkowskich ( tj. na długo przed 2007r.) Zarząd Spółdzielni informował członków Spółdzielni i jej mieszkańców, tak osiedla „Północ” jak i „Południe”, o planowanych inwestycjach. Informacja o planowanej budowie pawilonów na osiedlu Centrum została również podana na łamach gazety 

„Dziennik Zachodni” Nr 41 z dnia 17.10.2007r.Z wyrazami szacunku
Rada Nadzorcza i Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej „ Zawiercie”Zawiercie, dnia 26 lutego 2013r.
 

08

MAR

2013

2360

razy

czytano

sm-zawiercie.pl

Adres

Spółdzielnia Mieszkaniowa Zawiercie
42-400 Zawiercie
ul. Pułaskiego 7
NIP: 6490000765

KONTAKT

tel: 32 67 243 50 do 52
fax: 32 67 243 30
e-mail: biuro@sm-zawiercie.pl

KONTAKT

65 LAT SPÓŁDZIELNI

Aktualnościfundusze europejskieO spółdzielniinformacjeWspółpracaOgłoszeniaWyróżnieniaGaleriaKontakt
Oficjalna strona www Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN